Ireneusz Fedorowicz Komornik Sądowy w Kędzierzynie-Koźlu

Za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe. Obecnie dostęp obejmuje szereg banków komercyjnych, banki spółdzielcze oraz SKOK. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana.

Za pomocą tego systemu uzyskuje się nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, gdzie kolejnym krokiem jest możliwość złożenia wniosku egzekucyjnego w formie elektronicznej. Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej http://www.e-sad.gov.pl w zakładce Informacje „o portalu” złożenie wniosku do komornika

Jest to system obejmujący bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach. Za jego pomocą komornik uzyskuje czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Zapytanie jest bezpłatne.

Zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.

Urząd centralny administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Automatyczne pobieranie aktualnych danych adresowych trzeciodłużników.

Centrum Personalizacji Dokumentów zajmuje się personalizacją dowodów osobistych, dokumentów paszportowych, Kart Polaka. Służy do ustalenia aktualnego adresu zameldowania stron i uczestników postępowania.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – Za pomocą tego systemu komornik może przyspieszyć korespondencję z urzędami gdyż odbywa się ona elektronicznie.

Bailiff Management System (BMS) to inteligentny, nowoczesny system dla Wierzycieli, Pełnomocników oraz Komorników służący do kompleksowego zarządzania sprawami znajdującymi się na etapie egzekucji komorniczej.

Kancelaria aktywnie przeprowadza czynności terenowe oraz czynności mające na celu doręczanie korespondencji sądowej. Wykwalifikowany pracownik dokonuje czynności terenowych 6 dni w tygodniu.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się zapoznać z informacjami zawartymi na stronie: